دکتر پریسا حبیب اله زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • چهارشنبه 
  • 17:00 - 18:00 
  • 17:00 - 18:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X