دکتر وحید شیعه زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی تخصصی شنوایی سنجی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • پنجشنبه 
  • 17:00 - 19:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X