دکتر هاشم پویا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • چهارشنبه 
  • 10:00 - 13:00 
  • 18:30 - 19:30 
  • 10:00 - 13:00 
  • 18:30 - 19:30 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X