دکتر نگار یحیی زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • چهارشنبه 
  • 10:00 - 12:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X