دکتر ناهید بی همتا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • پنجشنبه 
  • 10:00 - 12:00 
  • 12:00 - 14:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X