دکتر میترا نظریان

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • چهارشنبه 
  • پنجشنبه 
  • 12:30 - 13:30 
  • 19:00 - 20:00 
  • 10:30 - 11:30 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X