دکتر معصومه بامداد

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • سه شنبه 
  • 18:00 - 20:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X