دکتر مستانه وثوق تهرانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • دوشنبه 
  • پنجشنبه 
  • 16:00 - 18:00 
  • 08:00 - 10:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X