دکتر محمود رافتی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص چشم پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 21:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
X