دکتر محمد فخرزاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص پوست و مو

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • دوشنبه 
  • چهارشنبه 
  • 13:00 - 14:00 
  • 13:00 - 14:00 
  • 13:00 - 14:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X