دکتر محمدرضا گلگون

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • سه شنبه 
  • 09:00 - 14:00 
  • 17:00 - 20:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X