دکتر محمدتقی مجیدپور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • سه شنبه 
  • 18:00 - 19:00 
  • 11:00 - 13:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X