دکتر قربانعلی حسن زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص روانپزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • دوشنبه 
  • پنجشنبه 
  • 19:00 - 21:00 
  • 19:00 - 21:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X