دکتر فرشید طاووسی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص ارتوپدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • پنجشنبه 
 • 20:00 - 22:00 
 • 15:30 - 17:30 
 • 20:00 - 22:00 
 • 17:00 - 22:00 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X