دکتر علیرضا صدیقی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
تخصص

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • سه شنبه 
  • 17:00 - 19:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X