دکتر عباسعلی جودی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • دوشنبه 
  • جمعه 
  • 16:30 - 17:30 
  • 11:30 - 12:30 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X