دکتر شعله رشتچی جباری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص کودکان و نوزادان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • دوشنبه 
  • پنجشنبه 
  • 17:00 - 20:00 
  • 17:00 - 20:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X