دکتر سیدمحمد صدرکبیر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فوق تخصص گوارش و کبد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • سه شنبه 
  • پنجشنبه 
  • 18:00 - 20:00 
  • 18:00 - 20:00 
  • 17:00 - 19:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X