دکتر سیدسعید متقی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • جمعه 
  • 07:30 - 14:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X