دکتر سیدرسول حسینی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فوق تخصص ریه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • چهارشنبه 
  • 12:00 - 14:00 
  • 12:00 - 14:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X