دکتر رضا خلیلی دیزجی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص خون و انکولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • 12:00 - 13:30 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X