دکتر داود نوری زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • دوشنبه 
  • 11:00 - 13:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X