دکتر حسین پور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی تغذیه و رژیم درمانی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • دوشنبه 
  • چهارشنبه 
  • 16:00 - 20:00 
  • 16:00 - 20:00 
  • 16:00 - 20:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X