دکتر حامد برزگری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
دندان پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • پنجشنبه 
  • 09:00 - 13:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X