دکتر بهزاد غفارلو

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص چشم پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • سه شنبه 
  • 10:00 - 13:00 
  • 10:00 - 12:30 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X