دکتر ایوب امیدی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • یکشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 10:00 - 12:00 
 • 10:00 - 12:00 
 • 10:00 - 12:00 
 • 17:30 - 19:00 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X