دکتر الهام مهدیزاده فر

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • دوشنبه 
  • 10:00 - 13:00 
  • 10:00 - 13:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X