دکتر ابوالفضل حاتمی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • سه شنبه 
  • 19:00 - 21:00 
  • 19:00 - 21:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X