خانم سحر زینالی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
کارشناسی تغذیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • دوشنبه 
  • چهارشنبه 
  • 18:30 - 20:00 
  • 18:30 - 20:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X