بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان بهبود: تامین اجتماعی بیمه ملت سینا خدمات درمانی (سلامت) آرمان کوثر نیروهای مسلح معلم…

رسیدگی به شکایات

دفتر رسيدگي به شكايات واقع در طبقه همکف و زير نظر مسئول دفتر مدیر عامل مي باشد. كه مراجعين به…

ساعات ملاقات

ساعات ملاقات: ساعات ملاقات هر روز هفته از ساعت 2:30  تا 4 ساعات سرو غذا: صبحانه: 9-6      …

X