واحدهای اداری

واحدهای اداری

امور اداری و کارگزینی و دبیرخانه

این واحد در ساختمان شماره ۲ ( اداری) بیمارستان و در طبقه چهارم واقع است . که مسئولیت ،…

امور بیمه و درآمد سرپایی

محل این واحد در ساختمان شماره ۲ ( اداری)  و در طبقه چهارم آن است. با توجه به…

امور مالی و حسابداری

واحد امور مالی در ساختمان شماره ۲ ( اداری) طبقه دوم آن واقع گردیده است و امور مربوطه…

پذیرش و ترخیص و (اسناد و مدارک پزشکی)

واحد مدارک پزشکی شامل پذیرش و بستری – ترخیص – بایگانی مدارک پزشکی می باشد. واحد پذیرش و…

تاسیسات

واحد تاسیسات در طبقه زیرزمین دوم واقع گردیده و با استفاده از مجرب ترین کارشناسان تاسیساتی ۲۴ ساعت…

تجهیزات پزشکی

این واحد در ساختمان شماره ۲ (اداری ) بیمارستان قرار دارد و مسئولیت خرید تجهیزات و دستگاههای تشخیصی…

تلفنخانه مرکزی

این واحد در طبقه همکف بیمارستان جنب دفتر مدیرعامل و روابط عمومی بیمارستان قرار دارد و بصورت ۲۴…

خدمات و پشتیبانی

اتاق مسئول این واحد در طبقه همکف و روبروی داروخانه شماره یک واقع شده است و شامل انبارداری…

روابط عمومی و امور رفاهی

روابط عمومی بیمارستان در سالن همکف در کنار رئیس دفتر مدیرعامل واقع شده است و یکی دیگر از…

مسئول دفتر مدیر عامل

اتاق مسئول دفتر مدیرعامل بیمارستان در سالن همکف واقع شده است و یکی از قابل دسترس ترین واحدها…

واحد انفورماتیک

بدلیل استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای تشخیصی و درمانی  و جوابدهی، همچنین استفاده از نرم افزارهای نوبت دهی…

واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

این واحد در ساختمان شماره ۳ (کلینیک سلامت ) طبقه دوم  و چهارم قرار دارد و مسئولیت بررسی…

واحد تدارکات

این واحد در ساختمان مرکزی طبقه همکف بیمارستان قرار دارد و مسئولیت خرید مایحتاج و ارزاق عمومی و…

واحد تغذیه و آشپزخانه

این واحد در ساختمان شماره ۲ طبقه همکف قرار دارد و مسئولیت تهیه غذای وعده های صبحانه، ناهار…

واحد کارشناسان بیمارستان

این واحد در ساختمان شماره ۳ (کلینیک سلامت  ) طبقه چهارم  قرار دارد. کارشناسان بهداشت کار ( طب…

واحد کمیته های بیمارستانی

این واحد در ساختمان شماره ۲ طبقه سوم قرار دارد.یکی از سیاست­ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش…

X