اخبار داخلی بیمارستان

اخبار داخلی بیمارستان

بازدید مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمارستان بهبود از تجهیز و تکمیل بخشهای جدید

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بیمارستان بهبود از بخشهای جدید پروژه طرح توسعه بازدید به عمل…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بحران و بلایا در بیمارستان بهبود

کارگاه آموزشی مدیریت بحران و بلایا در بیمارستان بهبود برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان…

برگزاری کارگاه آموزشی احیاء نوزاد ( HBB ) در بیمارستان بهبود

کارگاه آموزشی احیاء نوزاد در بدو تولد به روش ( HBB) طی سه روز در بیمارستان…

موافقت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با افتتاح بخش های جدیدالتاسیس بیمارستان بهبود

پیرو خبر موافقت معاونت درمان دانشگاه با افتتاح بخش های جدید بیمارستان بهبود به اطلاع میرساند…

X